15.11.2018

ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ  15.11.2018 -CZWARTEK

L.P.

NAUCZYCIEL NIEOBECNY

KLASA

LEKCJA

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJACY

UWAGI

1.

mgr Agnieszka Haberka

3A dz.

5

mgr Anna Bratek

 

2.

ks. mgr Przemysław Długaj

3TCH

3

mgr Paulina Tracz

 

 

 

2TCH

5

mgr inż. Zbigniew Prasełek

 

 

 

1A

6

Do domu

 

 

 

4TCH

7

Do domu

 

3.

mgr Piotr Grojec

1A

2

mgr Paulina Strózik

 

 

 

3A

4

mgr Elżbieta Kowal-Siewiorek