26.11.2018

ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 26.11.2018 –PONIEDZIAŁEK

L.P.

NAUCZYCIEL NIEOBECNY

KLASA

LEKCJA

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJACY

UWAGI

1.

mgr Agnieszka Haberka

3A dz.

4,5

mgr Anna Bratek

 

2.

mgr inż.  Jan Mazur

3TCH

3

mgr Dariusz Egeman

 

 

 

4TCH

5

mgr Adam Bochenek

 

 

 

3TCH

6,7

Do domu