30.11.2018

ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 30.11.2018 –PIĄTEK

L.P.

NAUCZYCIEL NIEOBECNY

KLASA

LEKCJA

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJACY

UWAGI

1.

mgr Krzysztof Hasiak

2TCH grM

2

mgr Dariusz Egeman

całość

 

 

3TCH grM

3

4,5

mgr Adam Bochenek

mgr inż. Zbigniew Prasełek

Razem z grI

 

 

3TCH grM

6,7

Do domu

 

 

 

1TCH grM

8

Do domu