07.12.2018

ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 07.12.2018 –PIĄTEK

L.P.

NAUCZYCIEL NIEOBECNY

KLASA

LEKCJA

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJACY

UWAGI

1.

mgr Adam Bochenek

4TCH grM

5

mgr Dariusz Egeman

całość

 

 

3TCH grI

7,8

Do domu

 

2.

mgr inż. Zbigniew Prasełek

3TCH grI

5,6

mgr Krzysztof Hasiak

Razem z grM

3.

mgr Małgorzata Wróbel

3A j.ros.

1,2

Nie przyjdą

 

 

 

1A j.ros.

3

mgr Paulina Tracz

razem z j.niem.

 

 

2A j.ros.

4,5

mgr Grażyna Curyło

Razem z j.hiszp.