17.12.2018

ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 17.12.2018 –PONIEDZIAŁEK

L.P.

NAUCZYCIEL NIEOBECNY

KLASA

LEKCJA

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJACY

UWAGI

1.

mgr Agnieszka Haberka

3A dz.

4,5

mgr Anna Bratek