18.12.2018

ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ  18.12.2018  -WTOREK

L.P.

NAUCZYCIEL NIEOBECNY

KLASA

LEKCJA

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY

UWAGI

1.

mgr Beata Kwiatkowska

3ZSZ

3

mgr Paulina Tracz

 

2.

mgr Iwona Chojnacka

1TCH

1

Nie przyjdą

 

 

 

1A

2

mgr inż. Beata Wachowicz

 

 

 

1BR

4

mgr Marta Cegielska

 

 

 

3A grB

5,6,7

Do domu

 

3.

mgr Magdalena Latacz

2TCH

1,2

Nie przyjdą

 

 

 

3A grP

3

mgr Jarosław Kazibut

Razem z grM

 

 

3ZSZ

4

dr Magdalena Marchaj

 

 

 

1A

5

mgr Paulna Strózik

 

 

 

1BR

6,7

Do domu

 

4.

mgr Joanna Kulczyk

2A/3ZSZ

7

Do domu

 

 

 

2TCH

8

Do domu