header bottom lines

Co dalej Gimnazjalisto?

Klasa o profilu przyrodniczym w LO w Wolbromiu to dobry wybór!

Czerwiec to gorący okres dla uczniów klas trzecich, ponieważ muszą podjąć decyzję odnośnie dalszej swojej edukacji, wybrać typ szkoły i profil klasy.

Nasza szkoła oferuje naukę w klasie o profilu przyrodniczym, który daje bardzo wiele możliwości w wyborze przyszłych kierunków studiów.

W klasie tej możesz uczyć się biologii, geografii i chemii na poziomie rozszerzonym. Według danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2016 roku drugim najczęściej wybieranym przez  maturzystów przedmiotem dodatkowym (zdawanym na poziomie rozszerzonym) była geografia, zaś na czwartym miejscu – biologia. Poziom zdawalności tych przedmiotów w naszej szkole od wielu lat jest wyższy niż w kraju, województwie i powiecie.

Bardzo często przy rekrutacji na wyższe uczelnie brane są pod uwagę te przedmioty, np.:

Uczniowie klas przyrodniczych mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy przez zajęcia praktyczne. Uczą się nie tylko siedząc w ławkach, ale również uczestniczą:
– w zajęciach terenowych,
– w wycieczkach przedmiotowych,
– w nietypowych lekcjach w muzeach i na wystawach przyrodniczych,
– w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (geodeta, geolog, dietetyk, położna),
– w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie,
– w akcjach i programach profilaktycznych,
– w kursach pierwszej pomocy przedmedycznej

Swoje pasje młodzież rozwija organizując happeningi ekologiczne, obchody m. in.: Dnia Ziemi, Dnia Zdrowia, Dnia Wody oraz biorąc udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Jeżeli chcesz znaleźć odpowiedź na z pozoru proste pytania, np.:

ZAPRASZAMY DO KLASY O PROFILU PRZYRODNICZYM.

Czerwiec 5, 2017