header bottom lines

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję?

Umożliwianie uczniom zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów edukacyjnych powinno być dla każdej szkoły jednym z najistotniejszych zadań. Dlatego ważne jest poszukiwanie atrakcyjnych i skutecznych form kształcenia uczniów. Jedną z nich jest na pewno współpraca z uczelniami wyższymi w ramach rozmaitych przedsięwzięć i projektów.

Uczelnia zobowiązała się do zapewnienia możliwości udziału uczniów Zespołu Szkół w wybranych warsztatach otwartych i wykładach oraz innych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej dla młodzieży szkolnej, prowadzenia wykładów dla uczniów.

Jeden z wykładów odbył się 19 stycznia 2018r. Nasza szkoła gościła na wykładzie dr. inż. Macieja Rostańskiego i mgr inż. Sebastiana Korzeniowskiego. Tematem przewodnim było pojęcie informacji i jej wykorzystania. Młodzież z klas I, II i III Technikum Informatycznego dowiedziała się m.in. co to jest sieć socjalna, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do zarządzania danymi, powiązaniach ludzkich zachowań względem Internetu. Omówione zostało także pojęcie Big Date.

Zdjęcia z wykładu

Styczeń 19, 2018