header bottom lines

Dzień Otwarty Szkoły 2018

21 marca zorganizowaliśmy tzw. ”Dzień Otwarty” dla gimnazjalistów z naszego miasta i całej gminy Wolbrom. Liczba gości przerosła najśmielsze oczekiwania. Oprócz uczniów z Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu, Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu i Gimnazjum w Bydlinie, liczną grupę stanowiła młodzież tzw. niezorganizowana.
W pierwszej części uroczystości uczniowie Zespołu Szkół prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie, zaś klasy mundurowe przedstawiły zebranym techniki samoobrony i pokazy musztry. Do zebranych gości krótkie przemówienia wygłosili – dyrektor ZS, Piotr Grojec, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych, Wacław Gil, sekretarz Miasta i Gminy Wolbrom, Waldemar Kolanko, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Wolbromiu, Tomasz Kołodziej, Przewodniczący Rady Rodziców, Robert Pobudkiewicz oraz Sebastian Korzeniowski, kierownik wydziału zamiejscowego WSB w Dąbrowie Górniczej. Przemawiający goście podkreślali walory naszej szkoły, zwracali uwagę na wysoki poziom nauczania, a niektórzy przypomnieli, że sami byli jej absolwentami i nigdy nie żałowali wyboru. Do gimnazjalistów krótkie słowa powitania skierowali także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Po części oficjalnej, uczniowie gimnazjum poznawali szkołę i jej ofertę edukacyjną. W tym roku odbywało się to w ten sposób, że każdy profil kształcenia przygotował liczne pokazy i zajęcia w klasopracowniach przedmiotowych, prezentujące nauczane przedmioty lub kierunki kształcenia. Formy pokazów były różne, np. doświadczenia biochemiczne, geologiczne, rozwiązywanie krzyżówek, pokazy zdjęć z filmów, scenki satyryczne, pokaz pierwszej pomocy i inne.
Klasa mundurowa, przy udziale Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego, przygotowała specjalny pokaz broni oraz akcesoriów wojskowych. Swoje stanowiska miały także Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Straż Pożarna.
Dużym zainteresowaniem cieszył się Quiz o Wolbromiu, w czasie którego uczniowie mogli wygrywać nagrody sponsorowane przez UMiG Wolbrom oraz LGD „Nad Białą Przemszą”.
Na zakończenie gimnazjaliści ponownie podziwiali umiejętności uczniów klas mundurowych.

Dzień Otwarty Szkoły, oprócz prezentacji oferty edukacyjnej, był także okazją do spotkania się z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, do pokazania panującego w szkole klimatu życzliwości i otwartości na drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że główne założenia naszego przedsięwzięcia spełniły oczekiwania przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym.

A zatem do zobaczenia we wrześniu!

Szczegółowe informacje na temat typów szkół i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są na stronie internetowej www.zswolbrom.pl, w zakładce rekrutacja.

 Fotorelacja

Marzec 23, 2018