header bottom lines

„AKCJA- SEGREGACJA! 2 x WIĘCEJ, 2 x CZYŚCIEJ!”

Grupa przyrodnicza z klasy II A w czwartek na lekcji biologii dołączyła do jubileuszowej akcji Sprzątanie Świata – Polska, która w tym roku obchodzona jest pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej!”
Celem 25 edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii
i wody. Jest to istotne także, ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata,
w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej! Segregacja odpadów jest także jedną
z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.

 

Październik 5, 2018