header bottom lines

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJE MIASTO I MÓJ REGION W OBIEKTYWIE”

Biblioteka Publiczna w Olkuszu zaprasza uczniów do wzięcia udziału w VIII Powiatowym Konkursie Fotograficznym.

Regulamin:
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace fotograficzne obowiązkowo w dwóch egzemplarzach: papierowej
i elektronicznej.
2. Zdjęcie w wersji papierowej: 21cmx29,7 cm (A4) dostarczone w płaskich, sztywnych opakowaniach należy nadsyłać
w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018r. na adres:
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE
FILIA W OLKUSZU
UL. K.K. WIELKIEGO 43
32-300 OLKUSZ
lub dostarczyć osobiście pod w/w adres.
3. Zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie JPG. 1600×1200 pikseli należy przysłać na adres Biblioteki:
filia.olkusz@pbw.edu.pl
w temacie maila napisać: VIII POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
4. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa, a także imię opiekuna, który sprawuje pieczę nad przeprowadzeniem konkursu).
5. Do nadesłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (do odbioru u p. Pauliny Strózik, sala 4).
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pedagogiczna.olkusz.pl
7. Pokonkursowa wystawa zdjęć będzie miała miejsce w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu od 15 grudnia do 31 stycznia 2018r.

Październik 5, 2018