header bottom lines

WYNIKI WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W drugim tygodniu października w Zespole Szkół, pod czujnym okiem komisji wyborczej odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W tajnym głosowaniu, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich klas, wyłoniono przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz członka SU.

Wyniki wyborów :
Przewodniczący- Rafał Białas (3 TCH)
Zastępca- Kacper Galicki (1A LO)
Sekretarz- Zuzanna Słaboń (2 A LO)
Członek SU- Przemysław Smalcerz (1TCH)

Dziękujemy członkom SU za zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz trud włożony w kampanię wyborczą. Życzymy im dobrych pomysłów i wytrwałości w ich realizacji.

Październik 18, 2018