header bottom lines

Klub językowy „Ted- Ed Club” w Zespole Szkół w Wolbromiu !!

Od 3 grudnia rusza w naszej szkole klub językowy o nazwie ZS Wolbrom Ted-Ed Club. Nauczycielki: p. Paulina Strózik i p. Dominika Łaksa będą spotykać się z uczniami na zajęciach dodatkowych, na których młodzież  będzie miała okazję podzielić się swoimi pomysłami, ideami czy pasjami ze swoimi rówieśnikami, nie tylko ze szkoły ale i z całego świata. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych, a  także budowanie pewności siebie podczas wygłaszania krótkich prezentacji (Teds Style Talks) w języku angielskim na forum klubu , a w następstwie na międzynarodowym kanale TedEd Students YouTube Channel. Dodatkowo, co jakiś czas, nasi klubowicze będą łączyć się online  z innymi klubami ze świata, co umożliwi im nawiązanie nowych kontaktów, poznanie innych kultur, podzielenie się swoimi ideami oraz przede wszystkim sprawi, że zniknie bariera językowa. Spotkania ZS Wolbrom Ted-Ed Club będą polegać na oglądaniu krótkich Ted Talks, nagranych i wrzuconych do sieci przez klubowiczów z różnych krajów, dyskusji na ich temat oraz ćwiczeniach językowych z użyciem różnorodnych metod. Pod koniec projektu, chętni uczniowie wygłoszą krótkie prezentacje w języku angielskim, które zostaną nagrane i wrzucone na platformę Ted Ed Club. Dzięki temu będą mogli podzielić się swoimi poglądami, zainteresowaniami czy pomysłami z rówieśnikami na całym świecie!

 

 

Grudzień 3, 2018