header bottom lines

Zwiedzanie OREW w ramach projektu integracyjnego

W dniu 03 grudnia 2018 roku uczniowie klas I a LO, I TCH i 1 BR naszej szkoły wraz z opiekunkami p. D. Łaksą, p. J. Kulczyk i p. P. Strózik mieli okazję zwiedzać Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Wolbromiu. Odwiedziny w placówce są częścią projektu integracyjnego „Współistnienie czy współdziałanie. Mądra integracja.” realizowanego przez naszą szkołę we współpracy z OREW. Obecnie odbywa się już jego VIII edycja.

Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy wspólnym spotkaniem z koordynatorką odpowiedzialną za współpracę z naszą szkołą w tym roku panią v-ce dyrektor  Anną Dulską. Po miłym powitaniu i wstępie na temat pracy i form pomocy udzielanym niepełnosprawnym dzieciom, udaliśmy się na zwiedzanie placówki.

Zostaliśmy oprowadzeni po salach, w których odbywają się różne formy zajęć dla wychowanków ośrodka. Zobaczyliśmy, na czym polegają zajęcia fizjoterapii, rehabilitacji, salę doświadczania świata, zajrzeliśmy również do kilku sal, w których odbywają się zajęcia edukacyjne czy rewalidacyjne i przywitaliśmy się z podopiecznymi placówki. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się specjalnie szkolone psy, przy pomocy których jest prowadzona w ośrodku dogoterapia dla dzieci uczęszczających do OREW.

W następnej kolejności nasi uczniowie zostali podzieleni na dwuosobowe zespoły, które zostały przydzielone do konkretnych sal, gdzie wraz z niepełnosprawnymi dziećmi mogli wziąć udział we wspólnych zajęciach, wykonując m. in. prace plastyczne o tematyce świątecznej.

Do szkoły wróciliśmy pełni zapału, by kontynuować wzajemną integrację.

Dziękujemy serdecznie Dyrekcji i pracownikom OREW za bardzo miłą przyjęcie naszej grupy.

Grudzień 6, 2018