header bottom lines

XV Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego

11 stycznia w naszej szkole odbył się I etap XV Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Humanistyczna z siedzibą w Bielsku- Białej. Celem olimpiady jest  propagowanie wiedzy na temat kultury, geografii, literatury i języka krajów anglojęzycznych, rozwijanie uzdolnień uczniów oraz pobudzanie twórczego myślenia. Z zadaniami gramatycznymi i leksykalnymi umieszczonymi w arkuszu zmierzył się uczeń IV klasy Technikum- Dominik Karoń.

Styczeń 12, 2019