header bottom lines

GÓRA GROSZA

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

Samorząd Uczniowski zakończył zbiórkę monet w ramach akcji „Góra Grosza”. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka, czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie młodzieży, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra innych. W tym roku zebraliśmy 104,26 zł. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym możemy wysłać tę kwotę najbardziej potrzebującym.

Luty 12, 2019