header bottom lines

Wizyta w sortowni odpadów w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Realizując projekt ekologiczny AKCJA SEGREGACJA, który jest częścią programu grantowego „Razem Zmieniamy Świat” organizowanego przez SumiRiko Poland, wybraliśmy się z wizytą do bardzo nietypowego miejsca – sortowni odpadów w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Podczas zwiedzania instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów, uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć wszystkie etapy przetwarzania nieczystości stałych: od momentu wjazdu śmieciarki i wyładowania odpadów, aż po końcowy etap, w którym posortowane surowce czekają na odbiór do ponownego wykorzystania.A można je wykorzystać na wiele różnych sposobów, np.: z 35 zużytych butelek PET można wytworzyć 1 bluzę polarową, a z plastikowej torby uzyskać energię do oświetlenia pokoju.

Marzec 4, 2019