header bottom lines

Strajk – informacja dla rodziców

Szanowni Państwo!

Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Zespołu Szkół w Wolbromiu referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem. W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) strajk nauczycieli
i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania. W czasie trwania strajku niektóre zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać. Jednak ponieważ nie wszyscy nauczyciele podejmą strajk, pewne lekcje będą prowadzone. Nauczycieli nie strajkujących zobowiązałem do poinformowania o tym fakcie uczniów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 nr 6 poz.69 z póź. zm.), informuję Państwa, iż w zaistniałej sytuacji nie mogę w pełni  zagwarantować Państwa dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, do czego zobowiązuje mnie §2 w/w rozporządzenia.W związku z powyższym, uprzejmie proszę
o zapewnienie w tych dniach swoim dzieciom opieki. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy, aby można było zorganizować zajęcia opiekuńcze. Zgłoszenia można również dokonać poprzez dziennik elektroniczny.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

 

Z poważaniem,
Dyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu

 

 

 

Kwiecień 7, 2019