header bottom lines

Pożegnanie klas maturalnych w Zespole Szkół w Wolbromiu

26 kwietnia w Domu Kultury w Wolbromiu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, klas maturalnych w Zespole Szkół w Wolbromiu. W tym roku koledzy i koleżanki z klas młodszych żegnali klasę 3 Liceum Ogólnokształcącego oraz klasę 4 Technikum.
Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie, odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym Dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście złożyli abiturientom życzenia. Pan burmistrz Adam Zielnik poza tym, że życzył młodzieży pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości, to zachęcał również do powrotu i rozwoju zawodowego w swym rodzinnym mieście, które stale się rozwija ekonomicznie oraz przemysłowo.
Słowa wsparcia otrzymali także tegoroczni absolwenci od księdza proboszcza Tadeusza Maja, przewodniczącego Rady Rodziców- pana Roberta Pobudkiewicza oraz członka Zarządu powiatu olkuskiego – pana Piotra Gamrota. W części oficjalnej uroczystości Dyrektor Zespołu Szkół, Piotr Grojec nagrodził najlepszych. Za średnią powyżej 4,75 oraz wzorowe zachowanie wyróżnieni zostali:
Z klasy IIIa: Kinga Sąkól (śr.ocen 5,11), Katarzyna Karoń (5,06), Natalia Długoszewska (5,0), Monika Kabalak (4,89), Jakub Kaczmarczyk (4,89), Jakub Bąchor (4,83), Agnieszka Mańkowska (4,83), Krzysztof Skalski (4,83), Wiktoria Knap (4,82), Aleksandra Adamczyk (4,78). Z 4 klasy Technikum: Kacper Frankowski śr.ocen 5,0 i Sławomir Kwieciński (4,94).
Tytuł najlepszego absolwenta roku 2018/2019 otrzymała Anna Nawrot za średnią ocen 5,17.
Ponadto Dyrektor Zespołu Szkoł wraz z przewodniczącym Rady Rodziców wyróżnili także uczniów reprezentujących szkołę w społeczności lokalnej, posiadających osiągnięcia sportowe, a także wręczyli absolwentom Technikum certyfikaty ukończenia kursu informatycznego CISCO oraz CISCO CCNA.
Zgodnie z tradycją ZS w Wolbromiu podczas zakończenia roku klas maturalnym inni uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymują honorowe tytuły „Wzorowy Uczeń Szkoły”, a ich rodzice listy gratulacyjne. W roku szkolnym 2018/2019 są to:
Pani Anna Mańkowska i córka Agnieszka,
Państwo Agnieszka i Maciej Nawroti córka Anna Nawrot,
Państwo Renata i Dariusz Długoszewskii córka Natalia,
Państwo Beata i Krzysztof Płoszaj i córka Karolina
Pani Jadwiga Malinowska i córka Beata,
Państwo Barbara i Sławomir Ptasiński córka Zuzanna,
Państwo Marzena i Dariusz Kańczuga córka Daria,
Pani Bożena Pustułka i syn Grzegorz,
Państwo Krystyna i Zbigniew Kwieciński córka Karolina,
Państwo Grażyna i Edward Hat syn Paweł,
Państwo Maria i Marek Patela córka Katarzyna,
oraz Państwo Halina i Waldemar Tarnówka z córką Anną.

Całą oprawą artystyczną uroczystości zajęli się koledzy i koleżanki abiturientów z klasy 2 LO pod opieką wychowawczyni Pani Iwony Chojnackiej. Zuzanna Statuch oraz Olek Pabiańczyk, jako konferansjerzy wprowadzili gości w część drugą, jaką było wręczenie statuetek „Trauguttów” dla uczniów oraz nauczycieli, którzy w historii szkoły zapisali się w szczególny sposób. Tym samym uhonorowani zostali:
Weronika Tarnówka z klasy 3A w kategorii „Anioł Stróż,”
Konrad Mogiła z klasy 4 TCH w kategorii „Wirtuoz Muzyczny,”
Paweł Mączka, klasa 3A, jako „Najbardziej sympatyczny szkolny gwiazdor,”
Rafał Rosół, 4TCH, jako „Przywódca Doskonały,”
oraz nauczyciele:
p. Beata Wachowicz w kategorii „Oaza spokoju,”
p. Adam Bochenek za „Żarty w żartach,”
p. wicedyrektor Jarosław Kazibut jako „Organizator doskonały”
a także rzecz oczywista statuetka „Szefa wszystkich szefów” dla pana Dyrektora Piotra Grojca.
Wydarzenie to miało wartość sentymentalną zarówno dla abiturientów jak i ich młodszych kolegów, którzy na zakończenie uroczystości, ten ostatni raz, wspólnie bawili się tańcząc w rytm muzyki pop na deskach sceny w DK w Wolbromiu.

Maj 10, 2019