header bottom lines

ExploringForeignCountries

16 września klasa 2a wraz z młodzieżą ze szkół w Czechach oraz w Bośni i Hercegowinie rozpoczęła realizację projektu kulturowego ExploringForeignCountries. Głównym celem projektu jest wymiana informacji o krajach, z których pochodzą uczestnicy, a językiem projektu jest oczywiście język angielski. Grupa z Polski planuje wykonać cztery mapy, na których pojawią się różne aspekty polskiej kultury. Po „burzy mózgów” pojawiły się pomysły zobrazowania polskich strojów ludowych, zabytków, dań kuchni regionalnych oraz parków narodowych. Prawdziwym wyzwaniem będzie zapewne stworzenie ciekawych opisów tych zagadnień w języku angielskim, a największą nagrodą- otrzymanie kulturowych map od krajów partnerskich.

Wrzesień 29, 2019