header bottom lines

BAL STUDNIÓWKOWY 2020

Jak tradycja każe, na 100 dni przed egzaminem maturalnym, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w balu studniówkowym. Impreza odbyła się w lokalu „Klimtówka” 25 stycznia 2020 r. przy udziale zaproszonych gości, Dyrekcji ZS, nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem, a następnie, podczas części oficjalnej, przemawiali zaproszeni goście: Dyrektor Zespołu Szkół, pan Piotr Grojec, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, pan Adam Zielnik i Przewodniczący Rady Rodziców, pan Jacek Żyła.

Konferansjerzy, w imieniu wszystkich uczniów, złożyli serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz nauczycielom za ich cierpliwość i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy oraz rodzicom za wkład w organizację tej imprezy. Szczególne podziękowania otrzymali wychowawcy klas maturalnych: p. Iwona Chojnacka oraz p. Jan Mazur  za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży.

Młodzież bawiła się wyśmienicie aż do godziny piątej nad ranem. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć wszystkim tegorocznym abiturientom połamania piór w czasie egzaminu maturalnego.

Wychowawcy klas maturalnych

Zdjęcia ze studniówki można obejrzeć na stronie WIEŚCI: www.wiesci.info.pl

GALERIA ZDJĘĆ

Styczeń 28, 2020