header bottom lines

NOWA PRACOWNIA JĘZYKÓW OBCYCH

Nasi uczniowie zdobywają wiedzę w coraz lepszych warunkach. Od dziś mogą uczyć się języków obcych korzystając z nowoczesnej pracowni multimedialnej, której uroczystego otwarcia dokonał dzisiaj wraz z dyrekcją szkoły członek Zarządu Powiatu pan Piotr Gamrot, dzięki któremu udało się pozyskać środki finansowe na tę pracownię, jak również na dwa monitory interaktywne. Dzięki temu zakupowi Zespół Szkół w Wolbromiu dysponuje już dwoma multimedialnymi pracowniami językowymi, sześcioma monitorami interaktywnymi, tablicą multimedialną oraz pięcioma stale modernizowanymi pracowniami komputerowymi, które nauczyciele wykorzystują w codziennej pracy. Jak widać Zarząd Powiatu Olkuskiego, wspierając dyrektorów w ich staraniach,  dba o to, by proces dydaktyczny w prowadzonych przez niego szkołach, przebiegał w warunkach na miarę XXI wieku.

 

Luty 10, 2020