header bottom lines

Łąkom kwietnym i dzikim zapylaczom koronawirus niestraszny…

Realizując projekty ekologiczne „Łąki kwietne” i „Domki dla dzikich zapylaczy” w ramach programu grantowego we współpracy z firmą Sumiriko Poland (a właściwie kontynuując akcję rozpoczętą w zeszłym roku szkolnym w czasie Dnia Wagarowicza), zaangażowani w działania ekologiczne nauczyciele naszej szkoły – Elżbieta Kowal – Siewiorek (geograf), Iwona Chojnacka (biolog) i Daniel Dziob (fizyk i entuzjasta ekologii), przy wsparciu znawcy ogrodów i łąk – Szymona (znanego skądinąd jako doskonały kucharz obozowy J ), ze względu na wyjątkową koronawirusową sytuację, przy wirtualnym wsparciu naszych uczniów, podjęli działania  mające na celu odnowę łąki kwietnej przy budynku ZS w Wolbromiu oraz zainstalowanie domków dla dzikich owadów zapylających.

Odnowa łąki polegała na ocenie zeszłorocznych prac. Gdy okazało się, że łąka świetnie przetrwała zimę, rośliny zaczęły kiełkować, a niektóre nawet zakwitły, zakupiliśmy nowe mieszanki nasion, spulchniliśmy glebę i po wyznaczeniu odpowiednich stanowisk, wysialiśmy nasiona. Teraz czekamy, aż zrobi się nieco cieplej, tak żeby nowe kwitnące rośliny upiększyły teren wokół szkoły.

W ramach realizacji projektu „Domki dla dzikich zapylaczy” zakupiliśmy i zainstalowaliśmy w pobliżu szkoły bardzo ciekawe „mieszkanka” dla owadów zapylających, które – mamy nadzieję – szybko się w nich zadomowią i będą korzystać z uroków i dobrodziejstw łąk kwietnych.

Wyjątkowa i  trudna logistycznie sytuacja zmusiła nas do przeorganizowania naszych projektów oraz przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań. Część prac ze względów bezpieczeństwa wykonali sami nauczyciele, ale mamy nadzieję, że jesienią, kiedy uczniowie wrócą do szkoły, będziemy mogli zaangażować ich w realizację pozostałych zaplanowanych prac. Będziemy wtedy sadzić drzewka i krzewy, z których również będą mogli korzystać mieszkańcy naszych nowych domków – dzicy zapylacze. Zaangażujemy szczególnie uczniów klas pierwszych, tak aby zainteresować ich życiem szkoły, zintegrować ze społecznością szkolną oraz dać im poczucie, że oni też powinni zadbać o wizerunek szkoły i podejmując tego typu działania, mogli mieć własny wkład w tworzenie jej historii.

Czekamy na efekty naszych prac, na nowych mieszkańców naszych domków, a przede wszystkim na nowych uczniów naszej szkoły.

Do zobaczenia we wrześniu …

 

 

Czerwiec 14, 2020