„Wyraź COOLturkę sztuką” AKCJA! REKRUTACJA !!!

15 września, 2020

w ramach programu PO WER
 ”Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Drodzy Uczniowie!
Miło nam poinformować, że wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu edukacyjnego realizowanego w ramach programu PO WER -Ponadnarodowa mobilność uczniów.

Założeniem projektu jest wyjazd 20 uczniów i 4 nauczycieli do szkoły partnerskiej we Włoszech na początku 2021 roku. Projekt obejmuje udział w zajęciach formalnych i nieformalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej. Beneficjentami projektu są uczniowie klas drugich liceum oraz drugiej i trzeciej technikum. Celem ogólnym projektu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy młodzieży na temat wielokulturowej różnorodności, a także kształtowanie postawy otwartości i zrozumienia innych ludzi i kultur.

Chętnych do udziału w projekcie, prosimy o odbiór dokumentów rekrutacyjnych od nauczycieli uczących języka angielskiego, wypełnienie ich, podpisanie i zwrot w terminie do 25.09.2020r.Na podstawie złożonych przez Was dokumentów, zostanie przeprowadzona rekrutacja, o której wynikach zostaniecie poinformowani.

Szczegóły i regulamin rekrutacji jest zamieszczony w zakładce PO WER na szkolnej stronie internetowej.

                                                                                              Beata Miłoszewska-Wilk                                                                                               Koordynator projektu

Skontaktuj się z nami!