header bottom lines

„Wyraź COOLturkę sztuką” AKCJA – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !!!

Drodzy Uczniowie!


Miło nam poinformować, że rekrutacja do projektu „Wyraź COOLturkę sztuką”, realizowanego w ramach programu PO WER została zakończona. Na podstawie złożonych przez Was dokumentów oraz zgodnie z regulaminem przedsięwzięcia Komisja Rekrutacyjna wyłoniła 20 uczestników, którzy wezmą udział w mobilności zagranicznej.

Na potrzeby projektu, została stworzona także lista rezerwowa chętnych do udziału uczniów. Uczniowie Ci będą mogli brać udział we wszystkich działaniach projektowych realizowanych na terenie szkoły. Natomiast, w przypadku zadziałania tzw. ‘siły wyższej’, w wyniku której zakwalifikowany do mobilności zagranicznej uczeń nie będzie mógł w niej uczestniczyć, uczeń z listy rezerwowej (pierwszy w rankingu pod względem ilości uzyskanych punktów) weźmie udział w mobilności zagranicznej.

O kolejnych etapach realizowanego projektu zrekrutowani uczniowie będą na bieżąco informowani przez nauczycieli języka angielskiego oraz w zakładce projektu na stronie naszej szkoły.

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

Październik 7, 2020