header bottom lines

„Fizyka atomowa z pomocą medycynie”

W obecnym oraz minionym tygodniu gościliśmy w naszej szkole Pana dr Jana Kulkę z AGH (nota bene absolwenta naszej szkoły), który poprowadził wykłady on-line dla uczniów, którzy wybrali chemię jako przedmiot rozszerzony (m.in. klasa 1B, 2B, 2Bp oraz maturzyści).

Pierwsza część wykładu dotyczyła fizyki atomowej. Uczniom został przybliżony temat koncepcji i budowy atomu, postulatów Bohra itp. Przyszłych medyków z naszej szkoły na pewno zainteresowało zastosowanie fizyki atomowej w diagnostyce medycznej. Pozwala ona na znalezienie ognisk pierwotnych zmian patologicznych.

Druga cześć wykładu zobrazowała uczniom jak działa LHC. Niespodzianką, jaką przygotował dla nas Pan dr Jan Kulka było połączenie się na żywo z pracownikami CERNu – Europejska Organizacja Badań Jądrowych znajdująca się na pograniczu Szwajcarii i Francji. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda praca w CERNie, jakie są tam możliwości stażu i pracy, jakie przedmioty powinni zdawać na maturze, aby myśleć o takim rodzaju pracy. Goście z CERNu zachęcali naszych uczniów, aby uczyli się języków i to nie tylko tych powszechnych jak angielski, ale zwłaszcza mniej popularnych np. hiszpańskiego czy francuskiego.

Październik 30, 2020