header bottom lines

Konkurs na świąteczną kartkę bożonarodzeniową

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU OBCYM DLA DYREKCJI ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLBROMIU

Organizatorami konkursu na świąteczną kartkę bożonarodzeniową są nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół w Wolbromiu.

Cele konkursu:

– podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

–  rozwijanie umiejętności językowych, wyobraźni plastycznej i aktywności twórczej,

– stworzenie możliwości do prezentacji własnych dokonań twórczych,

– motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszukiwanie nowych możliwości edukacji

Tematyka

– Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej w dowolnej technice lub zaprojektowanie jej przy użyciu programów graficznych z dołączonymi do niej życzeniami w języku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.  Życzenia będą  kierowane bezpośrednio do Dyrekcji naszej szkoły.

Zasady

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół w Wolbromiu, którzy chcą zaprezentować swoje możliwości twórcze.

2. Uczniowie wybierają jedną z dwóch kategorii:

– kartka bożonarodzeniowa wykonana techniką tradycyjną,

– kartka bożonarodzeniowa wykonana za pomocą programu graficznego.

3. Uczeń może wykonać tylko jedną pracę w wybranej przez siebie kategorii.

4. Podpisane prace konkursowe w formie fotografii i plików graficznych należy przesłać na adresy mailowe nauczycieli języków obcych.

5. Konkurs trwa od 3 do 21 grudnia 2020r.

6. Zgłoszenia do konkursu uczniowie kierują do nauczycieli języków obcych wybierając kategorię i język , w którym będą napisane życzenia.

7. Jury reprezentowane przez Dyrekcję Szkoły i nauczycieli języków obcych wyłoni najładniejsze trzy prace uczniów w każdej z kategorii.

8 . Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Życzymy owocnej pracy i nietuzinkowych pomysłów !

Organizatorzy.

Grudzień 2, 2020