header bottom lines

„Powiązania i zależności w środowisku przyrodniczym”

To tytuł otwartego wykładu, który odbył się 10 grudnia,  zorganizowanego przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prelegentem był dr Paweł Krąż (Katedra Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego).

 W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klasy 2b, 2a (grupa geograficzna) oraz chętni uczniowie z klasy 3a, uczący się geografii w zakresie rozszerzonym.

Grudzień 10, 2020