header bottom lines

eTwinning z PO WER(em)

‘We can’twait, solet’smeet online’ – to projekt realizowany na europejskiej platformie edukacyjnej eTwinning, który jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia pt. Wyraź COOLturkę sztuką. Jest on wspólną inicjatywą polskich i włoskich nauczycielek zaangażowanych bezpośrednio w realizację tego przedsięwzięcia, która wypłynęła w trakcie przedłużonego już projektu z potrzeb polskich i włoskich uczniów, będących uczestnikami i bezpośrednimi beneficjentami podejmowanych tam działań.

W projekcie zaplanowano 4 spotkania. Pierwsze z nich odbyło się w dniu 2 marca i miało na celu wzajemne poznanie się oraz wyrażenie własnych oczekiwań oraz obaw związanych z realizowanym projektem. Z przeprowadzonej w trakcie spotkania drogą online ankiety jednoznacznie wynika, że wszyscy obawiamy się jednego, tj. braku możliwości wyjazdu do Włoch, a tym samym odebrania nam szansy na osobiste spotkanie poznanych na platformie uczestników . Uczniowie przygotowali autoprezentację w języku angielskim z wykorzystaniem różnych aplikacji oraz wysłuchali przygotowanej przez kolegów włoskich prezentacji o szkole, do której zostaliśmy zaproszeni. Uczniowie z Włoch przybliżyli nam także sytuacje w jakiej obecnie znajdują się szkoły włoskie oraz podzielili się emocjami jakie towarzyszą im od początku panującej we Włoszech pandemii koronawirusa. W drugiej części spotkania uczestnicy projektu zostali podzieleni na kilkuosobowe pokoje (breakoutrooms), gdzie mogli poznać się bliżej i porozmawiać ze sobą o swoich zainteresowaniach, pasjach oraz wymienić się emailami czy numerami telefonów.

Drugie spotkanie w ramach tego projektu odbyło się 16 marca. Tematem przewodnim spotkania były zwyczaje nastolatków w Polsce oraz we Włoszech, jak również prezentacja polskiego i włoskiego systemu edukacyjnego. Tym razem, to nasi uczniowie zaprezentowali kolegom z Włoch nie tylko prezentację, ale i anglojęzyczny film o naszej szkole. Podobnie jak za pierwszym razem, druga część spotkania przeznaczona została na pracę w podgrupach gdzieodbywały się konwersacje w języku angielskim dotyczące zaprezentowanych tematów.

Na kolejnym spotkaniu, które będzie się już 30 marca polscy uczestnicy projektu zostali zaproszeni nawirtualną wycieczkę po najpiękniejszych zakątkach Włoch oraz odbędą błyskawiczny kurs języka włoskiego, który zostanie przeprowadzony specjalnie dla nas przez nauczycieli i uczniów szkoły goszczącej. OJ, BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia internetowej strony naszej szkoły, gdzie będziemy na bieżąco relacjonować postępy naszych uczniów oraz nowinki projektowe.

                                                                                    Beata Miłoszewska-Wilk

22 marca, 2021