header bottom lines

Zajęcia praktyczne dla uczniów

Informujemy, że zgodnie z decyzją MEiN od poniedziałku (29 marca) zajęcia praktyczne dla technikum oraz praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkoły branżowej zostają zawieszone.

Zajęcia praktyczne dla uczniów technikum będą odbywały się w formie nauki zdalnej aż do odwołania.

29 marca, 2021