header bottom lines

Dzień Ziemi u Traugutta

Tegoroczne świętowanie Dnia Ziemi w naszej szkole polegało na udziale uczniów w warsztatach online w ramach realizacji programu grantowego „Razem Zmieniamy Świat”, przygotowanych przez firmę SumiRiko Poland wraz z Fundacją „Za górami, za lasami”.

“Razem Zmieniamy Świat” to program,którego celem jest aktywizowanie młodzieży do działania na rzecz swojego środowiska lokalnego, społecznego i przyrodniczego.

Biorąc udział w programie, do tej pory przeprowadziliśmy „akcję segregację”, stworzyliśmy „strefę relaksu”, zasialiśmy łąkę kwietną, posadziliśmy drzewka i krzewy miododajne, stworzyliśmy domki dla dzikich zapylaczy, które rozmieściliśmy wokół szkoły.

Dzisiejsze warsztaty dotyczyłyrealizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykonując ciekawe zadania.

W tegorocznej edycji programu “Razem zmieniamy świat” SumiRiko Poland przekaże wsparcie finansowe dla organizacji, których działania wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju. O tym, kto otrzyma wsparcie, zadecydowali uczniowie biorący udział w warsztatach, głosując na wybraną organizację.

A o tym, która organizacja zdobyła najwięcej uczniowskich głosów, poinformujemy niebawem…

 

 

 

22 kwietnia, 2021