Administracja i obsługa

Pracownicy administracji i obsługi w ZS w Wolbromiu:

Marlena Bomba – sekretarz szkoły
Dagmara Mucha – kierownik gospodarczy
Henryka Chaberka – specjalista ds. kadrowych
Ireneusz Kazior – konserwator
Marek Wróbel – konserwator
Teresa Kuchta – woźna
Anna Budziasz – sprzątaczka
Mariola Kołodziejczyk – sprzątaczka
Ewa Stachowicz – sprzątaczka
Danuta Żabczyńska – sprzątaczka

Skontaktuj się z nami!