header bottom lines

Geotermia? A może fotowoltaika? Czy może jednak biomasa?

Polska to kraj, który energetykę opiera głównie na elektrowniach cieplnych, jednakże jesteśmy coraz bardziej świadomi, że wywiera ona bardzo negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Także UE nakłada na nas obowiązek produkowania energii ze źródeł „czystych”, dlatego temat odnawialnych źródeł energii (OZE) jest bardzo gorący i wzbudzający wiele kontrowersji wśród producentów energii, ekologów a także zwykłych odbiorców energii.

Zainteresowani uczniowie klas maturalnych oraz drugich z rozszerzoną geografią uczestniczyli, w dniu 1 marca 2016 roku, szkoleniu dotyczącym tej tematyki. Warsztaty miały na celu zdobycie wiedzy z zakresu pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, poznanie ich zalet i ograniczeń oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej.

Młodzież poznała zasady działania turbin wiatrowych, pomp ciepła, przekonała się jak można wykorzystać ciepło Ziemi. Blackout – czy elektrownie szczytowo – pompowe są w stanie uchronić nas przed tym zjawiskiem i w związku z tym, czy mają rację bytu, pomimo tego, że produkując energię same jej dużo zużywają.

Prowadzący, pan Daniel Malik (student V roku AGH, wydziału Inżynieria Środowiska o specjalności odnawialne źródła energii) wyjaśnił różnicę pomiędzy panelem fotowoltaicznym a kolektorem słonecznym. Młodzież mogła obejrzeć modele pokazowe takich urządzeń.

Po dzisiejszych warsztatach uczniowie są świadomi, jakie są wady i zalety każdego rodzaju odnawialnych źródeł energii oraz który z rodzajów OZE ma uzasadnienie wykorzystania w danych warunkach środowiskowych i klimatycznych, jakie są koszty ich instalacji i jakie aspekty prawne.

E. Siewiorek

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć tu: https://www.flickr.com/photos/138795239@N08/albums/72157665177266800

Marzec 11, 2016