header bottom lines

Samorząd uczniowski

Działalność samorządu

Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Praca w samorządzie kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu społeczności lokalnej. Taka współpraca przynosi widoczne efekty. Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych.

 

 

17 grudnia, 2015