REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2024/2025

Regulamin rekrutacji

link do regulaminu — Regulamin rekrutacji

Terminy rekrutacji

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 – WAŻNE TERMINY!

Nieubłaganie zbliżają się terminy ważne dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 13 maja 2024 roku w systemie OMIKRON
https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/

Poniżej prezentujemy te związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

DATAGODZINAINFORMACJE O WYDARZENIU
od 13 maja (poniedziałek) do 4 lipca (czwartek 2024)do 15Składanie dokumentów przez ósmoklasistów do wybranych szkół – wniosek o przyjęcie do liceum/technikum/branżowa szkoła I stopnia. Kandydaci składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły jeśli Zespół Szkół w Wolbromiu jest szkołą pierwszego wyboru. Uwaga! Wniosek można wypełnić online w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany dostarczyć do sekretariatu ZS Wolbrom. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.  
od  21 czerwca (piątek) do 4 lipca (czwartek) 2024do 15Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty.   UWAGA – do tego terminu możliwe jest także wprowadzenie zmian we wniosku – np. zmiana szkół, do których Kandydat się ubiega.
do 9 lipca
 (wtorek) 2024
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.. Podjęcie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.4 ) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.
11 lipca (czwartek) 2024do 12  Komisja rekrutacyjna w ZS Wolbrom ogłasza listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych.
od 11 lipca (czwartek) do 15 lipca  (poniedziałek) 2024do 15Wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w
ZS Wolbrom poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
16 lipca (wtorek) 2024do 12Komisja rekrutacyjna w ZS WOLBROM  OGŁASZA LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY UCZNIÓW.
17 lipca (środa) 2024Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, informacji o wolnych miejscach w szkole poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w Panelu Dyrektora.
18 lipca (czwartek) 2024Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
UWAGA!
Sekretariat Zespołu Szkół w Wolbromiu, w okresie trwania rekrutacji (tj. od 13 V do 4 VII 2024) – do celów rekrutacyjnych, czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK w godzinach 8:00 – 15:00
Więcej informacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-4-24-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2024-r-terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/

W roku szkolnym 2023/2024 możesz uczyć się w następujących typach szkół:


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA  HUMANISTYCZNA
 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
 • Przedmiot rozszerzony do wyboru :
   ⇒ historia lub
   ⇒ wiedza o społeczeństwie
 • Wiodący język obcy: kontynuacja języka angielskiego
 • Drugi język obcy: do wyboru spośród – francuski, niemiecki, rosyjski

KLASA SPOŁECZNO – JĘZYKOWA
 • Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, język angielski
 • Przedmiot rozszerzony do wyboru :
   ⇒ geografia lub
   ⇒ historia
 • Wiodący język obcy: kontynuacja języka angielskiego
 • Drugi język obcy: do wyboru spośród – francuski, niemiecki, rosyjski

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
 • Przedmiot rozszerzony do wyboru :
   ⇒ matematyka lub
   ⇒ geografia
 • Wiodący język obcy: kontynuacja języka angielskiego
 • Drugi język obcy: do wyboru spośród – francuski,  niemiecki, rosyjski

KLASA  MATEMATYCZNA
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski
 • Przedmiot rozszerzony do wyboru :
   ⇒ fizyka lub
   ⇒ geografia
 • Wiodący język obcy: kontynuacja języka angielskiego
 • Drugi język obcy: do wyboru spośród – francuski, niemiecki, rosyjski
W Liceum Ogólnokształcącym język angielski nauczany jest w czterech grupach zaawansowania (grupy miedzyoddziałowe)

Technik Informatyk

grupa cywilna

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka
 • Przedmiot uzupełniający: elementy grafiki 3D
 • Wiodący język obcy: kontynuacja języka angielskiego
 • Drugi język obcy: do wyboru spośród – niemiecki, rosyjski
Kwalifikacje:
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych- egzamin po trzeciej klasie
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych- egzamin w połowie piątej klasy

Technik Informatyk w służbach mundurowych

grupa mundurowa

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka,
 • Przedmioty uzupełniające: podstawy wiedzy o służbach mundurowych, przysposobienie wojskowe
 • Wiodący język obcy: kontynuacja języka angielskiego
 • Drugi język obcy: do wyboru spośród – niemiecki, rosyjski
Kwalifikacje:
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych- egzamin po trzeciej klasie
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych- egzamin w połowie piątej klasy

obie grupy technikum tworzą jeden oddział klasowy, łącznie 32 osoby


SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia (wielozawodowa)

Klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach:

Fryzjer.

Sprzedawca.

Murarz – tynkarz.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Lakiernik.

Blacharz samochodowy.

Mechanik pojazdów samochodowych.

Operator obrabiarek skrawających.

 Ślusarz.

 Elektryk.

 Elektromechanik pojazdów samochodowych.

 Elektromechanik.

 Piekarz.

 Rzeźnik.

 Stolarz.

 Krawiec.

 Cukiernik.

 Kucharz.

 Jeździec.

 Przetwórca mięsa.

 Ogrodnik.

 Kelner.

Kominiarz.

 

Wiodący język obcy: kontynuacja języka ze szkoły podstawowej

 

Skontaktuj się z nami!

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Akceptuję!