header bottom lines

Projekt Wolontariatu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolbromiu

W dniu 21 października 2016 r. uczniowie klasy IIa  Liceum Ogólnokształcącego w Wolbromiu w ramach realizowanego projektu dotyczącego wolontariatu, spotkali się z podopiecznymi ŚDS w Wolbromiu. Jego celem była integracja środowiskowa,poznanie przez młodzież nowych ludzi i miejsc oraz włączenie się w działalność społeczną w lokalnym środowisku. Projekt polegał na odwiedzinach uczniów w ŚDS  oraz wspólnym spędzaniu czasu. Zostaliśmy powitani z ogromną życzliwością przez panią kierownik. Następnie nasza grupa została oprowadzona przez pracownika socjalnego po obiekcie ŚDS. Najważniejszym punktem było spotkanie z podopiecznymi placówki. Młodzież licealna wraz z podopiecznymi grała w szachy, warcaby, bilard, rozmawiała na różne tematy. Bardzo ważnym działaniem w ramach integracji środowiskowej,  było wyjście na cmentarz, upamiętniający ofiary drugiej wojny światowej.  Wspólne porządkowanie mogił i zapalenie zniczy było doskonałą lekcją patriotyzmu, wrażliwości i integracji międzypokoleniowej. Zakończeniem wspólnego spotkania były podziękowania młodzieży kierowane do podopiecznych ŚDS, personelu placówki oraz do pani kierownik Agnieszki Tabor. Korzyści jakie zyskaliśmy w ramach realizowanego wolontariatu to wykorzystanie wiedzy szkolnej w praktyce, kształcenie wrażliwości, uczciwości oraz empatii wobec osób z różnych środowisk. Sprawdziliśmy także naszą umiejętność współpracy w grupie i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wiele się nauczyliśmy i jesteśmy bogaci o nowe życiowe doświadczenia.

Uczniowie klasy IIa LO

Listopad 22, 2016