header bottom lines

27 tysięcy na START! Możesz je mieć!

O tym, jak również o innych formach pomocy jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy początkującym przedsiębiorcom miała okazję dowiedzieć się młodzież naszej szkoły na spotkaniu z doradcą zawodowym. Pani Aleksandra Kondek jest pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu i gościła w piątek w naszej szkole. Opowiadała młodzieży, jakie zalety i wady ma prowadzenie własnej działalności gospodarczej, na jaką pomoc mogą liczyć ze strony instytucji. Jednak nie tylko własny biznes był tematem spotkania. Młodzież poznała możliwości, jakie oferuje im PUP w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, zdobywania nowych kwalifikacji, oraz odbywania staży, dzięki których młodzi ludzie mogą zdobyć doświadczenie, tak obecnie pożądane przez pracodawców i cenione na równi z wykształceniem.

Listopad 19, 2018