header bottom lines

Realizacja projektu unijnego

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 trwa realizacja projektu unijnego „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”

Obecnie odbywają się w szkole różnorodne zajęcia realizowane w ramach 2 zadań:
– zajęcia rozwijające z Grafiki 3D
– zajęcia rozwijające CISCO

Jedną grupę stanowią zajęcia rozwijające zainteresowania cyfrowe uczniów. Objemują one m. in. zajęcia Cisco Academy, które umożliwiają zdobycie certyfikatu Cisco Essentials poz uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów przeprowadzonych w trybie on-line. Uczestnicy tego kursu poznają podstawy funkcjonowania i montażu komputerów osobistych, laptopów, drukarek itp. sprzętu. Mocnym atutem zajęć jest możliwość rozwijania praktycznych możliwości informatycznych przydatnych później w pracy.

Z kolei na zajęciach z grafiki 3D uczniowie poznają aplikacje do obróbki grafiki 3D oraz drukują na drukarce 3D wykonane modele.

Zaletą realizowanego projektu jest praca z niewielkimi grupami uczestników. To pozwala zapewnić młodzieży wsparcie adekwatne dla jej potrzeb. Wykorzystanie multimedialnych środków nauczania podnosi atrakcyjność zajęć i pozwala w zróżnicowany sposób wykorzystać zdobytą wiedzę.

Grudzień 14, 2018