header bottom lines

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

 

Nabór - broszura informacyjna - Szkoła Podstawowa (0 pobrań)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W  WOLBROMIU

ogłasza nabór młodzieży na rok szkolny 2019/2020 do następujących typów szkół ponadpodstawowych:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – cykl 4 -letni

 

 

 

 

R E W O L U C J A  W  P R O F I L A C H  ! ! !     Wybór  zależy od  CIEBIE . . .

Po pierwszej klasie  SAM  dokonujesz wyboru przedmiotów z których chcesz poszerzać wiedzę i umiejętności

 

TECHNIKUM – cykl 5 -letni – kształci w zawodzie:            

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (wielozawodowa)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Szczegółowe informacje  na stronie szkoły:       www.zswolbrom.pl

WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SERDECZNIE

Z  A   P   R   A   S   Z   A   M   Y   !!!

Maj 16, 2019