header bottom lines

Trade & Craft, czyli szkolenie metodyczne w Bośni i Hercegowinie

W dniach 19-22 sierpnia 2019 r. pani Dominika Łaksa, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Wolbromiu, uczestniczyła w międzynarodowym seminarium dla nauczycieli uczących języka angielskiego zawodowego. W spotkaniu, które odbyło się blisko Sarajewa w Bośni i Hercegowinie, uczestniczyli nauczyciele z siedmiu krajów: Polski, Węgier, Czech, Bośni i Hercegowiny, Słowacji, Chorwacji i Serbii. Organizatorami tego wydarzenia było biuro programu języka angielskiego RELO przy ambasadzie USA w Belgradzie i American Council. Trening metodyczny objął 32 godziny zajęć oraz, w ramach poznawania kultury kraju goszczącego, wycieczkę z przewodnikiem do Sarajewa.

Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnych trenerów metodycznych i dotyczyły najpopularniejszych obecnie zagadnień w nauczaniu języków obcych, np. inkluzji, krytycznego myślenia, motywacji uczniów, rozwiązywania problemów, świadomości kulturowej oraz stosowania narzędzi TIK. Co ciekawe, jeden blok zajęć odbył się poza salą lekcyjną, w lesie, co było praktycznym zilustrowaniem trendu, jakim jest Learning Outside the Classroom.

Najcenniejszym aspektem seminarium była jednak wymiana doświadczeń. W jednej sali konferencyjnej spotkało się 60 nauczycieli z kilku krajów, większość ze sporym doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego, co zaowocowało wymianą pomysłów na efektywne prowadzenie zajęć oraz spostrzeżeń dotyczących systemu edukacji w różnych państwach. Wymiernym rezultatem szkolenia jest też przygotowany przez p. Dominikę Łaksę projekt kulturowy, który będzie realizowany ze szkołami w Czechach oraz Bośni i Hercegowinie.

Konferencje metodyczne prowadzone przez profesjonalistów, zajęcia pełne ciekawych pomysłów oraz poznanie innych nauczycieli z europejskich krajów to świetny sposób na „odświeżanie”  metod nauczania, na pobudzenie kreatywności i rozpoczęcie nowego roku szkolnego z entuzjazmem. Potrzeba do tego tylko lub aż „ciekawości świata”, cytując Alberta Einsteina: „Nie mam żadnych talentów – prócz namiętnej ciekawości”.

Wrzesień 4, 2019