header bottom lines

REGULAMIN REKRUTACJI rekrutacja uzupełniająca

„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”

Wykaz kursów, regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy  do rekrutacji uzupełniającej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  – KURSY

Regulamin rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca

Formularz zgłoszeniowy

Wykaz kursów

Październik 9, 2019