header bottom lines

Elementy prawa administracyjnego w praktyce – z wizytą w urzędzie miasta.

27 listopada uczniowie klasy 2a LO o profilu społecznym udali się w ramach zajęć przedmiotu Elementy Prawa Administracyjnego do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Głównym celem lekcji jaką uczniowie odbyli poza szkołą, było ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, odnoszącego się do administracyjnoprawnej sytuacji osób fizycznych oraz sposobu sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego.Wysłuchali oni bardzo ciekawego wykładu, który wygłosiła Pani Agnieszka Gołembiowska – Karoń na temat  aktów wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego, następnie mogli zapoznać się z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom, o którym opowiedział Pan Krzysztof Wolczyński , a na koniec uzyskali informacje odnośnie praktycznej strony uzyskania dowodu osobistego, które przekazała im Pani Ewa Ryś.

Bardzo dziękujemy wszystkim urzędnikom, którzy zechcieli nam przybliżyć zawiłe kwestie prawa administracyjnego, a Panu Sekretarzowi Waldemarowi Kolanko za towarzyszenie nam w czasie wizyty w urzędzie.

Listopad 28, 2019