header bottom lines

PROJEKT HISTORYCZNY „SZKOŁA DIALOGU” – PODSUMOWANIE

4 i 5 grudnia odbyły się w Zespole Szkół kolejne warsztaty w ramach projektu historycznego „Szkoła Dialogu”. W tych dniach młodzież zaprezentowała wyniki swojej wcześniejszej pracy, która polegał na zebraniu informacji i zorganizowaniu wycieczki próbnej dotyczącej historii wolbromskiej społeczności żydowskiej. Po próbnej wycieczce w ramach warsztatów młodzież analizowała mocne i słabe strony swojej pracy i przygotowywała się do kolejnego etapu działań.

16 grudnia odbyła się kolejna wycieczka tym razem podsumowująca projekt, na którą uczestnicy warsztatów zaprosili dyrekcję, nauczycieli, oraz kolegów i koleżanki. Ruszając ścieżkami historii naszego miasta uczestnicy projektu wcielili się w rolę przewodników, którzy przypomnieli najważniejsze momenty naszej historii lokalnej. Spacer rozpoczął się w rynku – centrum miasta, gdzie omówiona została historia Wolbromia na tle historii Polski. Następnie przewodnicy oprowadzili zaproszonych gości po miejscach związanych z liczną w okresie międzywojennym społecznością żydowską. W trakcie opowiadania o losach diaspory żydowskiej młodzież przypomniała tragiczny okres II wojny światowej w kontekście historii Polski i historii naszego miasta.

Ogólnopolski projekt „Szkoła Dialogu” realizowany w Zespole Szkół w był okazją do poznania historii lokalnej, oraz niewątpliwie był to czas nauki wielu umiejętności np. samodzielnego wyszukiwania informacji, pracy w grupie, dyskusji i umiejętności prezentowania własnej wiedzy.

Dzięki tej inicjatywie młodzież poznała lokalną historię naszego niegdyś wielokulturowego miasta.

 

19 grudnia, 2019