header bottom lines

KOMUNIKAT

Decyzją Rządu RP od dnia 12.03.2020r.
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych
zostają zawieszone z wyjątkiem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W dniach 12-13.03.2020r. Zespół Szkół Specjalnych i Bursa Szkolna
zapewniają dla uczniów zajęcia opiekuńcze.

 

Zaleca się aby dzieci, które mogą pozostać w domu
nie przychodziły na zajęcia w dniach 12-13.03.2020r. 

 

Od dnia 16-25.03.2020r. szkoły i placówki oświatowe,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski
będą zamknięte. 

 

Marzec 11, 2020