header bottom lines

Terminy rekrutacji do klas pierwszych

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021

 

15 czerwca–10 lipca – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

26 czerwca–10 lipca – Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca–4 sierpnia –  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia– Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 – 18 sierpnia– Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia–   Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Maj 21, 2020