header bottom lines

Uniwersytet Rolniczy

Szanowna Dyrekcjo


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom Państwa szkoły informacji o Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pozwalam sobie przesłać baner informacyjny z prośbą o jego zamieszczenie i przekierowanie na stronę internetową Wydziału: https://wisig.urk.edu.pl/rekrutacja.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obchodzi w 2020 roku 65 – lecie powstania. Wydział zatrudnia 120 nauczycieli akademickich, w tym 36 zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora UR. Wydział wywodzi się z tradycji studiów uniwersyteckich i kształci młodzież na pięciu następujących kierunkach studiów:


W sześćdziesięciopięcioletniej historii studia magisterskie i inżynierie na wszystkich kierunkach studiów ukończyło ponad 15 000 osób. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.


Wydział zapewnia zakres kształcenia i badań naukowych dotyczących szeroko rozumianej ochrony i kształtowania środowiska oraz geodezji i kartografii. Wykształciliśmy wiele pokoleń inżynierów przyczyniając się do intelektualnego rozwoju społeczeństwa oraz poprawy życia ludności.


Z wyrazami poważania

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński

Czerwiec 3, 2020