header bottom lines

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie rolnik – rekrutacja

Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej dla osób posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie następujących dokumentów:

 

Postępowanie rekrutacyjne trwa do 25 sierpnia 2020r.

Kurs rozpocznie się 4 września 2020 r.

 

KURS JEST BEZPŁATNY

Czerwiec 30, 2020