header bottom lines

„POLSKA NA 102!”

„POLSKA NA 102!”– to hasło, które z inicjatywy nauczycielek historii ZS Wolbrom stało się myślą przewodnią listopadowej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W trakcie zdalnej edukacji na lekcjach historii uczniowie przypominali sobie pozytywne aspekty dziejów ojczystych rozszyfrowując wiadomości, rozwiązując krzyżówki i układając wirtualne puzzle związane z historią Polski.

Listopad 11, 2020