header bottom lines

Zdalna „Lekcja z Temidą”

18 listopada uczniowie klasy 3 a, którzy realizują rozszerzoną wiedzę o społeczeństwie wzięli udział w zdalnej lekcji w ramach programu edukacyjnego „Lekcje z Temidą”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego organizatorem jest Fundacja Altum.  Program ten ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodzieży. Zajęcia dla uczniów poprowadził prawnik Daniel Rejowski. W sposób bardzo przystępny przedstawił podstawowe zagadnienia związane z prawem, następnie dużą część zajęć poświęcił omówieniu praktycznego wymiaru studiowania prawa, co dla tegorocznych maturzystów mogło być pomocne w obraniu dalszej ścieżki zawodowej, a na koniec zajęć odniósł się do zagadnień związanych z prawami konsumenta. 

Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili udział w tego typu zajęciach, twierdząc, że można o prawie mówić również w sposób zrozumiały dla zwykłego „zjadacza chleba”. 

Listopad 19, 2020