header bottom lines

MONASTYCYZM W ŚREDNIOWIECZU

4 grudnia uczniowie klas 1A, 2A oraz 3A Liceum Ogólnokształcącego w ramach lekcji historii realizowanych w zakresie rozszerzonym uczestniczyli w wykładzie on-line prof. dr hab. Jerzego Rajmana wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

               Tematyka wykładu dotyczyła monastycyzmu w średniowieczu. W trakcie spotkania młodzież poznała historię klasztorów, życie codzienne mnichów, reguły zakonne oraz najważniejsze klasztory powstałe w okresie średniowiecza w Europie i w Polsce. W wykładzie omówiony został także motyw monastycyzmu pojawiąjący się w literaturze i kinematografii. W trakcie spotkania prof. dr hab. Jerzy Rajman zabierając uczniów w podróż po średniowiecznych klasztorachw ciekawy sposób zapoznał słuchaczy z mentalnością ludzi średniowiecza i specyfiką życia klasztornego.

Grudzień 6, 2020